Polecam

niedziela, 8 grudnia 2013

IDMSAIDMSA po 8 gr. ? Wygląda to na wielką okazję. 

Spółka po bardzo słabym dla siebie okresie w końcu zyskuje w oczach inwestorów. Na początku Listopada notowana na NewConnect spółka United kupiła 45,25 mln szt. akcji Domu Maklerskiego IDM SA, które uprawniają do wykonywania 7,13 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Jutro odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1 z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Trzeba zaznaczyć, że to United S.A. zażądało nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Źródło: Komunikaty spółek ESPI 


IDMSA po osiągnięciu dna na 6 gr, całkiem ładnie się wybiło i teraz była korekta tamtych wzrostów. Obecne 8 -9 gr. uważam zostało ustabilizowane, na 8 jest mocne wsparcie. 

Zobaczymy jak rynek zareaguje jutro, pojutrze i w kolejnych dniach po NWZA. Ja osobiście spodziewam się stopniowego wzrostu wartości akcji IDMSA, ponieważ, obecna kapitalizacja czyli nieco ponad 50 mln. zł to jest śmiech na sali ! 

United S.A. to nie jest byle jaka spółka tylko coraz silniejszy podmiot i ich zainteresowanie i zaangażowanie w IDMSA wróży lepszą przyszłość.

Czekam na dalsze wzrosty po obecnej korekcie. Przecież IDMSA w samych akcjach innych spółek ma sporo kapitału, jest niedowartościowane..

PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. I NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW. KAŻDA Z INWESTYCJI WYMAGA CZASU I WOLNYCH ŚRODKÓW, NIE JESTEM WRÓŻKĄ OKREŚLAJĄCĄ KONKRETNE DATY SPADKÓW CZY WZROSTÓW

zapraszam:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.