Polecam

niedziela, 8 grudnia 2013

Mostostal Export SA              Wiele ciekawych rzeczy dzieje się na spółce Mostostal Export SA. Wszystko wygląda tak jakby była przygotowana pod konkretne wybicie w górę. Kurs na dnie, 10 gr za akcję. Cena/wartość księgowa 0,22 i kapitalizacja nieco ponad 27 milionów zł.

A przecież spółka chce właśnie zmienić profil i zająć się poszukiwaniem i wydobyciem surowców !

"Mostostal-Export zmienia profil, zajmie się poszukiwaniem i wydobyciem surowcówMostostal-Export podpisał z luksemburskim funduszem Tarantoga Capital list intencyjny, na mocy którego fundusz zostanie akcjonariuszem dominującym spółki, a Mostostal odkupi od niego 100 proc. udziałów w firmie posiadającej prawa do poszukiwań i wydobycia złóż miedzi, złota oraz węgla w Mongolii. W 2014 roku spółka ma trafić na giełdę w Londynie.
Mostostal-Export podał w środowym komunikacie, że zamierza do 31 stycznia 2014 roku zawrzeć umowę inwestycyjną z Tarantoga Capital, na podstawie której zakupi od funduszu szereg aktywów surowcowych w różnych częściach świata. W celu realizacji przedsięwzięć wydobywczych fundusz ma zostać dominującym akcjonariuszem giełdowej spółki oraz wprowadzić swoich przedstawicieli do jej rady nadzorczej i zarządu obejmując w każdym z organów pełną kontrolę.

Mostostal-Export zobowiązał się w liście intencyjnym do zwołania do dnia 28 lutego 2014 walnego zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zmianę nazwy na MSX Resources, zmianę statutu spółki w celu określenia jako wiodącej działalności w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym oraz zmiany w radzie nadzorczej.

Spółka zobligowała się również do tego, że z początkiem 2014 roku rozpocznie prace nad wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.

W komunikacie podano, że Tarantoga Capital jest podmiotem inwestycyjnym działającym w sektorze poszukiwania i wydobycia, posiadającym w ramach zależnych spółek celowych prawa do poszukiwań i wydobycia surowców energetycznych, metali szlachetnych i rud metali. (PAP) "

źródło PAP Makro.

W ostatnim czasie (MSX) został bardzo przeceniony, w moment kurs z ponad 30 gr spadł do 10. Teraz mamy wysokie obroty, wygląda to na konsolidację waloru. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i spółka będzie realizowała obecne plany to szybko powinna wrócić powyżej 30 gr.

Uważam, że (MSX) już nie ma z czego spadać i duża siła odbiera akcje, dlatego raczej odbijemy się w górę od 8-9 gr gdzie jest bardzo mocne wsparcie. 9-10 można uważam brać.

Może warto brać przykład z Piotra Kleczkowskiego który ma obecnie 23.600.000 akcji Emitenta które stanowią 8,61% udziału w kapitale podstawowym oraz 8,56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu .

PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. I NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW

zapraszam :


foto-coslychacwbiznesie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.