Polecam

niedziela, 15 grudnia 2013

Polimex Mostostal SA - Spółka na ten tydzień ?
                   Spółka jest po 15 gr. i powinna rosnąć. Dlaczego ? Wystarczy spojrzeć na informacje, które dosłownie są jak świeży oddech dla spółki. Porozumienie z wierzycielami oznacza dobry tok rozmów.

"

Wierzyciele Polimeksu-Mostostal zrzekli się uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę umowy z tytułu niezapłaconych odsetek od kredytów, odsetek od wierzytelności obligatariuszy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki-strony umowy - podała spółka w komunikacie.
Spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania tych zobowiązań do 31 stycznia 2014 r.

Zgoda wierzycieli obejmuje zarówno zobowiązania spółki, których płatność przypadała do 29 listopada 2013 r., jak i zobowiązania, których płatność zgodnie z postanowieniami zawartej z wierzycielami umowy stawałaby się wymagalna w okresie pomiędzy 29 listopada 2013 r. a 31 stycznia 2014 r.

Polimex 30 listopada informował, że naruszył umowę określającą warunki finansowania spółki przez wierzycieli, bowiem nie zapłacił całości odsetek między innymi od kredytów, a także wierzytelności obligatariuszy objętych umową, które nie podlegały konwersji na kapitał zakładowy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną umowy, których płatność została odroczona przez wierzycieli do 29 listopada 2013 roku.

Wierzyciele zrzekli się wówczas uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego w części dotyczącej niezapłacenia przez spółkę roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki, a spółka została zobowiązana do wykonania tego zobowiązania do 15 grudnia 2013 r.

Pod koniec października Polimex-Mostostal podpisał z bankami i obligatariuszami aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Pierwotną datą podpisania aneksu był 18 października. Zgodnie z aneksem ostateczna data spłaty zadłużenia Polimeksu została przesunięta do 31 grudnia 2019 r. Spłata zadłużenia ma być dokonywana w latach 2016-2019 zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wierzycielami.

Aneks został podpisany z PKO BP, Pekao, BOŚ, BZ WBK, Bankiem Millennium, a także z obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł. (PAP)"

Wydaje mi się, że rynek takiej informacji nie pominie. Przecież to czysta nadzieja dl Polimexu, który jest w niełatwej sytuacji. Decydujcie sami. Myślę, że ten tydzień lub po nowym roku mocno odpali.

PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. I NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW. KAŻDA Z INWESTYCJI WYMAGA CZASU I WOLNYCH ŚRODKÓW, NIE JESTEM WRÓŻKĄ OKREŚLAJĄCĄ KONKRETNE DATY SPADKÓW CZY WZROSTÓW

zapraszam :

foto-coslychacwbiznesie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.