Polecam

poniedziałek, 6 stycznia 2014

B3System SA - możliwe wzrosty

B3System SA jest grupą kapitałową zajmującą dostawcą rozwiązań zarządzania usługami i systemami IT, które odpowiadają za bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Od 2007 roku. Jest notowana na GPW w Warszawie. Specjalizuje się w systemach do przechowywania, backupu i archiwizacji danych, oferuje także rozwiązania typu cloud computing i systemy do zarządzania usługami IT. Firma oferuje również profesjonalne szkolenia, audyty, usługi wdrożeniowe oraz wsparcie techniczne. -źr.stockwatch.pl

Kurs spółki osiągnął najniższą cenę 24 gr 11 Grudnia 2013 r. Na wykresach pięcioletnim i rocznym widzimy ile płacono za walor wcześniej.

Obecnie mamy 25 gr. i patrząc się na wykres widzimy, że zawsze to znaczy już trzykrotnie walor nie przełamał 24-25 gr ( chodzi o ceny zamknięcia ). Za każdym razem w ciągu ostatniego półrocza było wybicie z tego poziomu. Czy tak będzie i tym razem ? Możliwe.

Takie wsparcie ma swoje uzasadnienie, które widzimy np. w strategii przedstawionej przez zarząd na lata 2014-2015.

Tu jest link :

http://www.b3system.pl/files/prezentacje/B3System_krotka_strategia_2014-2015_171213.pdf

Proponuję każdemu się zapoznać z tym co zostało napisane. Szczególnie interesujący jest fragment :

"W dniu 02 grudnia 2013 r. zwołane z inicjatywy Zarządu Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki B3System podjęło uchwały w sprawie :
1. Upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego o kwotę nominalną nie większą niż 1.061.694,00 zł,
z wyłączeniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nominalną
nie wyższą niż 2.831.187 zł, z wyłączeniem w całości prawa poboru.
ZAŁOŻENIA REALIZACJI STRATEGII
Określenie ceny emisyjnej akcji:
• w ramach docelowego kapitału zakładowego  pozostawione do kompetencji
Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej;
• w ramach warunkowego kapitału zakładowego  zgodnie z wytycznymi zawartymi
w uchwale NWZ, nie niższa jednakże niż 0,24 zł oraz nie wyższa niż 1,00 zł."

Także widzimy, że nawet emisje mające na celu pomóc spółce mają określony przedział cenowy i my obecnie jesteśmy praktycznie na wartości minimalnej. Co jeśli emisje będę np. po 50 gr czy wyżej ? Odpowiedzcie sobie sami.

Spółka ma plany, chce je realizować, dąży do zwiększenia przychodów i się nie poddaje. Tymczasem jej kapitalizacja to nieco ponad 3,5 mln zł.
Niewiele bo 14 155 938 szt akcji. Free Float 80,7%. Cena/wk 0.85

To może być dobra inwestycja na ten rok. Po pierwsze być może znów będzie wybicie z obecnego poziomu 24-25 gr, po drugie mogą być wzrosty nawet pod emisję, jeśli cena emisyjna będzie wyższa od rynkowej, mogą być również wzrosty pod poprawę wyników, pod przyszłość spółki.

Mimo, że B3System wykazywało ostatnio straty, to aktywa spółki są wielokrotnie wyższe od kapitalizacji. Fakt, że mają zobowiązania, ale mają klientów, realizują umowy i mają plan na naprawę tego co nie gra.

Tu jest ostatni raport:
http://www.b3system.pl/files/Raport_IIIQ_2013/Raport_kwartalny_B3SystemSA_IIIQ_2013.pdf

W radzie nadzorczej pojawiła się nowa osoba
http://www.b3system.pl/pl/526-raport.html

Moim zdaniem obecne poziomy są atrakcyjne i mogą dać zarobić.

PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. I NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW. KAŻDA Z INWESTYCJI WYMAGA CZASU I WOLNYCH ŚRODKÓW, NIE JESTEM WRÓŻKĄ OKREŚLAJĄCĄ KONKRETNE DATY SPADKÓW CZY WZROSTÓW.

zapraszam :

https://www.facebook.com/pages/GPW-inwestycje/631645910206761?ref=hl

foto-coslychacwbiznesie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.