Polecam

piątek, 17 stycznia 2014

INTAKUS SA - coś się zaczyna ruszać
O Intakusie pisałem :

http://gpwinwestycje.blogspot.com/search/label/INTAKUS

Spółka uczy cierpliwości, ale pojawiły się nowe informacje, które są częścią realizowania planów Intakusa.

"Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku Emitent zawarł umowę zbycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego w postaci wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespołu składników materialnych i niematerialnych na rzecz spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Umowa została zawarta na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2013 roku wyrażonej uchwała numer 7 o której to spółka informowała raportem 76/2013 z 31 grudnia 2013 roku. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta nastąpiło poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącej podmiot zależny od Spółki, o szacowanej wartości rynkowej 5.168.551,47 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy). Wobec powyższego Emitent objął 49.990 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii B, uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy w ten sposób, że przysługiwać im będzie wypłata dywidendy w wysokości wynoszącej 140% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom nieuprzywilejowanym w zakresie prawa do dywidendy, o łącznej wartości 49.990,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, oraz 10 (dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych, o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. Konsekwencją zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej prowadzenie poprzez podmiot zależny, zwiększenie bezpieczeństwa działalności i ograniczenie ewentualnych ryzyk z nią związanych. Wartość umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą." ESPI

Strona spółki - http://www.intakus.pl/

Tutaj widzimy czym jest/ma być BL.8

http://www.imsig.pl/pozycja/2014/10/KRS/5477,BL.8_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84_SP%C3%93%C5%81KA_KOMANDYTOWO-_AKCYJNA

Wczoraj obrót wyniósł 368 700 szt. Nie była to porywająca kwota, ale w końcu po przestoju znów kupowano po 2 gr.

Zobaczymy jak będzie wyglądał pierwszy fixing o godzinie 11.00

Od tego waloru zacząłem wpisy na blogu, sam te akcje posiadam. Wielu inwestorów czeka tu długo ponad rok. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze kto stoi za plecami Intakusa, ale widząc powyższą informację, uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku a spółka może dać sporo zarobić. Okres stagnacji, konsolidacji jest tu bardzo długi. Uważam jednak, że kolejne informacje mogą wszystkich zaskakiwać pozytywnie.

Póki co najpierw musi zniknąć podaż na 2 gr. Jeśli to się stanie pójdziemy dalej. 

zapraszam :

foto-coslychacwbiznesie.pl

PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW. KAŻDA Z INWESTYCJI WYMAGA CZASU I WOLNYCH ŚRODKÓW, NIE JESTEM WRÓŻKĄ OKREŚLAJĄCĄ KONKRETNE DATY SPADKÓW CZY WZROSTÓW.O SWOICH PORTFELACH DECYDUJECIE SAMI I JA NIC NIE GWARANTUJĘ.ZAKŁADAM ŻE KAŻDA INWESTYCJA MOŻE STAĆ SIĘ ŚREDNIO LUB DŁUGOTERMINOWĄ.

6 komentarzy:

 1. 878 318 szt na pierwszym Fixingu zobaczymy co będzie o 15.00

  OdpowiedzUsuń
 2. BL.8
  http://www.imsig.pl/pozycja/2014/10/KRS/5477,BL.8_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84_SP%C3%93%C5%81KA_KOMANDYTOWO-_AKCYJNA

  OdpowiedzUsuń
 3. Pięknie, prawie 4 mln sztuk wchłonięto !

  OdpowiedzUsuń
 4. Być może moje pytanie jest lekko nie na temat ale chciałbym poznać pańskie zdanie na temat zakupu akcji Biotonu – cena akcji stale rośnie już od kilku dni, i zastanawiam się jak długo może soę utrzymać ten trend…
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Moim zdanie Bioton jest niedowartościowany i prędzej czy później da zarobić, ale nie wiem kiedy. Obecny poziom jest fajny jak dla mnie ale to zależy ile kto ma czasu. Myślę, że kupując teraz i mając czas ta spółka da zarobić, ale to tylko moja opinia. Scalenie na Biotonie było rzeczą pozytywną, jest mniej akcji, mniejsze skoki procentowe i nie będzie zastoju. Równie dobrze może spaść poniżej 2 zł jak i pójść na 5 zł czy wyżej. Uważam jednak, że obecna cena jest taką, że w 2014 będzie można sprzedać z zyskiem.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kolejne informacje z Intakusie ! Zobaczymy co będzie w poniedziałek.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.