Polecam

środa, 27 maja 2015

United 83-85 gr a 29 maj coraz bliżej

Cena nadal poniżej minimalnej ceny skupu a pieniądze być może są w drodze...

Przypominam

"
Zarząd UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „UNITED”), nawiązując do raportu nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r., pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym (tj. 15 maja 2015 r.) zakończyły się negocjacje z Oferentem ws. nabycia całego pakietu udziałów NCF Group Sp. z o.o. oraz wszystkich akcji spółki NCF S.A.

Dzięki staraniom Zarządu UNITED pierwotna wysokość oferty została ostatecznie podwyższona do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Negocjacje zakończyły się podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży 400 udziałów NCF Group Sp.
z o.o. stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz przedwstępnej umowy sprzedaży 100.000 akcji NCF S.A. stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Wg warunków ww. umów sprzedaży 10% wartości transakcji zostało zapłaconych w dniu podpisania umowy a pozostałe 90% zostanie zapłacone w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 29 maja 2015r. Zarząd spółki potwierdza wpłynięcie na rachunek UNITED kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)w dniu dzisiejszym. "

Ludzie boją się, obrotów prawie nie ma, ale jak ruszy i będzie + 30 % znów będą się bali, że zaraz będzie cofka :)

A jak dojdzie do 2 zł w końcu, też będą się bali, że spadnie na 70 gr znów. Takie życie.

BLOG JEST MODEROWANY.CZYTELNIKU DECYDUJESZ SAMODZIELNIE.INWESTUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.MOJE PRZEMYŚLENIA NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI,SĄ SPOJRZENIEM JEDNEGO Z MILIONÓW GRACZY.TYLKO NIEKTÓRE Z WYBRANYCH SPÓŁEK POSIADAM.NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW.O SWOICH PORTFELACH DECYDUJECIE SAMI I JA NIC NIE GWARANTUJĘ.ZAWSZE MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ SYTUACJE,PO KTÓRYCH TRZEBA ZMIENIAĆ PLAN.ZAWSZE JEST RYZYKO STRAT.

https://www.facebook.com/pages/GPW-inwestycje/631645910206761?ref=hl

15 komentarzy:

 1. MSX złożył wniosek o upadłość likwidacyjną...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widzę. Czy to koniec ? Nie sądzę. Oby nie. 1. Wniosek. 2. Muszą najpierw ogłosić upadłość. 3. Można zmieniać z likwidacyjnej na układową, będzie czas w którym może się coś zmienić 4. GRUNT BY AKCJE PRZYWRÓCONO DO OBROTU. Zobaczymy co będzie dalej. 5. Czy Elektrim i Jędrzejwewski tak to zostawią , wszystko spieprzą ? Nie chce mi się wierzyć. Fora pełne hien krzyczących hurra ! Żenada. Trzeba czekać.

   Usuń
  2. Poza tym ciekawe ile ewentualna likwidacja przyniesie pieniędzy i czy nie jest to sposób na zaspokojenie akcjonariuszy. W sytuacji tej spółki ciężko się doliczyć, nie mamy teraz nawet raportów, ale może być tak, że akcjonariusze nawet byliby zaspokajani.

   "Prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki jest prawem każdego
   akcjonariusza. Przysługuje mu ono w przypadku prowadzonego postę-
   powania likwidacyjnego spółki. Akcjonariusz ma prawo do części ma jątku
   spółki pozostałego po przeprowadzeniu takiego postępowania w spółce.
   Prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki można utożsa miać z prawem
   zwrotu wkładu wniesionego do spółki przez akcjona riusza. Konstrukcja
   spółki akcyjnej nie przewiduje jednak możliwości zwrotu wniesionego
   wkładu w trakcie funkcjonowania spółki, dlatego konieczne jest
   przeprowadzenie likwidacji równoznacznej z zakończe niem działalności

   spółki. W praktyce funkcjonowania spółek akcyjnych rzadko zdarza się,
   aby prawo to było realizowane. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy
   upatrywać w fakcie, iż likwidacje spółek przepro wadza się zazwyczaj w
   związku z ogłoszeniem ich upadłości, co z kolei jest równoznaczne z brakiem
   funduszy na zwrot wkładu zainwestowa nego przez akcjonariuszy25.
   Na tej podstawie można wskazać od jakich warunków jest uzależniona
   realizacja prawa do udziału w masie likwi dacyjnej. Są to:
   - zaspokojenie lub zabezpieczenie pozostałych wierzycieli spółki,
   - wartość majątku spółki musi przewyższać wartość wszystkich jej zobowiązań,
   - co najmniej 1 rok musi upłynąć od daty ostatniego ogłoszenia o otwar
   ciu likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności
   wobec likwidowanej spółki.

   Z uwagi na fakt, iż postępowanie likwidacyjne oparte jest na dąże niu
   do spieniężenia majątku spółki, ewentualna realizacja prawa do majątku
   w spółce jest realizowana poprzez wypłatę gotówkową na rzecz akcjonariusza.
   Nie jest to jednak jedyna możliwość zaspokojenia ak cjonariusza.
   Kodeks spółek handlowych nie wyklucza możliwości wy dania akcjonariuszowi
   wkładu niepieniężnego (aportu), jednak są toprzypadki rzadsze
   i wymagające specjalnego uregulowania w statucie spółki.
   Kwotę pieniężną odzwierciedlającą udział akcjonariusza w masie likwidacyjnej
   spółki oblicza się dzieląc pomiędzy akcjonariuszy wartość
   majątku spółki określoną przez likwidatorów według bilansu na dzień
   otwarcia likwidacji, pozostałą po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli
   zewnętrznych spółki. Czyni się to proporcjonalnie do dokonanych przez
   nich wpłat na kapitał zakładowy. W przypadku, gdy w danej spółce
   mamy do czynienia z akcjami uprzywilejowanymi co do podziału
   majątku spółki, wówczas kwotę pozostałą do podziału pomiędzy akcjonariuszy
   spółki dzieli się z uwzględnieniem wielkości istniejącego uprzywilejowania.
   W pierwszej kolejności są spłacane akcje uprzywilejowane
   w granicach sum wpłacanych na każdą z nich, następnie akcje zwykłe.
   Ewentualna nadwyżka pozostała po tym podziale jest dzielona na
   zasa dach ogólnych pomiędzy wszystkie akcje.

   W postępowaniu upadłościowym akcjonariusze zaliczeni są do ostatniej gru py wierzycieli,
   którzy mogą być zaspokojeni z majątku spółki "

   Usuń
  3. http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/60/prawo-i-orzecznictwo/co-sie-dzieje-z-akcjami-w-przypadku-upadlosci-spolki.html

   Usuń
 2. "- Pomimo naszej ciężkiej pracy, oszustwo Tarantogi doprowadziło nas do sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni ogłosić upadłość. Projekty wydobywcze są czaso- i kapitałochłonne. Bez inwestora strategicznego nie możemy dalej uczestniczyć w eksploatacji mongolskich złóż. Jest to tym bardziej niefortunne, gdyż strona mongolska dalej chce współpracować z MSX Resources. W rezultacie nie tylko my, ale i nasi partnerzy stali się ofiarami oszustwa. Prowadzone są analizy prawne co do dalszych kroków w tej sprawie, a decyzje będą podejmowane na podstawie dalszego rozwoju sytuacji - podsumował Pańczyk." - money.pl

  Ciekawa sprawa, że Mongolia jest cały czas zainteresowana. Rozumiem,żę rozchodzi się o inwestora, a patrząc kto jest w akcjonariacie to ich nie brakuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie, ale mogą chcieć wysadzić tych od Tarantogi, zależy jak to prawnie wygląda, ale jak pisałem wyzej w sytuacji tej spółki nie zdziwi mnie nawet jak likwidacja będzie scenariuszem gdy akcjonariusze dostaną pieniądze większe niż po cenie przed zawieszeniem.
   Tutaj nie spierniczali z akcji. Nie tragizowałbym, pozostaje czekać .

   Usuń
 3. A United podpisało umowę , do 10 Czerwca mają być pieniądze http://biznes.pl/gielda/komunikaty-espi-ebi/zawarcie-umow-przyrzeczonych--sprzedaz-udzialow-sp,281573,komunikaty-detal.html

  OdpowiedzUsuń
 4. http://www.bankier.pl/forum/temat_jest-to-tym-bardziej-niefortunne-gdyz-strona-mongolska-dalej-chce,17475255.html

  Kompetentna i ciekawa interpretacja.

  OdpowiedzUsuń
 5. Autorze
  A może całe zamieszanie z MSX jest związane z tym, aby zbić cenę za kopalnię? A tarantoga był niezłą przykrywką do tego. "Słuchajcie Tarantoga nas wysadziła, zawinęła nam 100 baniek, to może teraz nie za 500 mln tylko 400 opylicie."
  A co z Mewą - jedzie na tym samym wózku co MSX. Pojawił się ostatnio nowy znaczący akcjonariusz - chyba nie po to, aby stracić - albo będzie kurs latał wyżej albo po likwidacji będzie coś do podziału - jak sądzisz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko jest możliwe. Pozostaje obserwować, pewnie będą kolejne komunikaty, jakieś kroki. Ja nie straciłem nadziei, nieraz spółki miały być już likwidowane i raptownie wszystko sie odwracało o 180%, ale jeśli otworzą a ktos chce uciekać niech ucieka, każdy decyduje sam. Mnie zastanawia, że taki Jedrzejewski został. Przecież on jakby chciał a wiedział prędzej wyszedłby z tego.

   Usuń
 6. Witam.UNITED objął obligacje za 9mln.zł. od udziałowieca NCF Group Sp. z o.o. oraz NCF S.A.
  Obligacje są zabezpieczone na udziałach NCF Group Sp. z o.o. oraz na akcjach NCF S.A.
  raczej dobra wiadomość niż zła a ty Autorze co o tym sądzisz,aha wcześniej jeszcze wplynęło na konto united od ncf 1mln.zł.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawa sprawa, że Mewa zawieszona do 08 lipca tak jak MSX.

  OdpowiedzUsuń
 8. tzn. uważasz , ze to nie jest przypadek że mewa i MSX są zawieszone na ten sam czas? myślisz, że do 08.07.15 rozstrzygnie się coś na obu spółkach?

  OdpowiedzUsuń
 9. Nie wiem od kiedy, ale wiem, że dużo łączy obie spółki. Co do dnia wyliczone złożenie wniosku o upadłość,aby w żadnym wypadku się nie otworzyło.

  OdpowiedzUsuń
 10. Czy dobrze rozumiem, że tymczasowy nadzorca sądowy jest powoływany gdy mamy upadłość układową ?

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.