Polecam

poniedziałek, 9 maja 2016

13 Maj wyniki United

To, że w końcu ta spółka będzie w złotówkach uważam za pewne, ale startować może już przed wynikami. Ostatnio była cisza, możliwe , że przede burzą, dziś jakby coś się ruszało.

Było 51 gr a teraz widzę 54 gr


BLOG JEST MODEROWANY.CZYTELNIKU DECYDUJESZ SAMODZIELNIE.INWESTUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.MOJE PRZEMYŚLENIA NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI,SĄ SPOJRZENIEM JEDNEGO Z MILIONÓW GRACZY.TYLKO NIEKTÓRE Z WYBRANYCH SPÓŁEK POSIADAM.NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW.O SWOICH PORTFELACH DECYDUJECIE SAMI I JA NIC NIE GWARANTUJĘ.ZAWSZE MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ SYTUACJE,PO KTÓRYCH TRZEBA ZMIENIAĆ PLAN.ZAWSZE JEST RYZYKO STRAT.

1 komentarz:

 1. Zawarcie umowy istotnej.
  2016-05-31 17:35:00
  A A+ A+
  Zarząd United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2016 r. zawarł z dłużnikiem Emitenta („Dłużnik”) umowę znaczącą, przedmiotem której jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) polegające na przeniesieniu na Emitenta prawa własności 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych serii A, o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą NCF S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za zwolnienie Dłużnika z długu w kwocie 9.169.270,51 zł.
  Wysokość ww. zobowiązania wobec Emitenta wynikała z tyt. wypowiedzenia w dniu 31 maja 2016 r. w trybie natychmiastowym umowy pożyczki zawartej przez Emitenta dniu 03 czerwca 2015 r., o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31 maja 2016 r., a wierzytelność z tyt. spłaty została ustalona na kwotę 9.169.270,51 zł.
  Przed zawarciem ww. transakcji Emitent zapoznał się z aktualną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego wyceną spółki NCF S.A. zgodnie z którą wartość rynkowa spółki wynosi 15.464.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 20% kapitałów własnych Emitenta.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Co autor bloga sądzi o tej informacji co zapodał United?

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.